KANGASALAN AUTOMAATTIVARASTOT OY:N ASIAKAS- JA SUORAMARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Kangasalan Automaattivarastot Oy (”Kangasalan Automaattivarastot” tai ”me”) käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi ja sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, CRM-järjestelmänsä ylläpitämiseksi, asiakasviestintään sekä suoramarkkinointitarkoituksiin. Nykyisten asiakkaiden lisäksi Kangasalan Automaattivarastot voi käsitellä potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja.

Nykyisten asiakkaiden lisäksi Kangasalan Automaattivarastot voi käsitellä potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja. Alla kerromme lisää henkilötietojesi käsittelystä.

Huomaathan, että tämä tietosuojaseloste (”Tietosuojaseloste”) soveltuu ainoastaan Kangasalan Automaattivarastot rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Kangasalan Automaattivarastot Oy Y-tunnus: 3320846-5
Osoite: Kalevankatu 28 A 11, 00100, Helsinki
Puhelinnumero: +358 050 337 78 32
Sähköpostiosoite: aspa@nordicministorages.fi
www.nordicministorages.fi
Asiakasrekisteristä vastaava henkilö: Markus Kauppinen

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA TIETOLÄHTEET

Keräämme asiakkaistamme asiakkuuteen liittyviä tietoja (”Asiakastiedot”) sekä teknisiä analytiikkatietoja (”Analytiikkatiedot”).

Vaikka emme tavallisesti käytä Analytiikkatietoja henkilöiden tunnistamiseen, joskus henkilöt saattavat olla tunnistettavissa niistä joko yksin taikka yhdistettäessä tai liitettyinä Asiakastietoihin. Näissä tapauksissa Analytiikkatiedot katsotaan henkilötiedoiksi soveltuvan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla ja käsittelemme yhdistettyjä tietoja kuten henkilötietoja.

Kangasalan Automaattivarastot kerää ja käsittelee seuraavia Asiakastietoja: • etu- ja sukunimi; • edustettu organisaatio; • henkilötunnus/y-tunnus • Postiosoite, -numero ja -toimipaikka • sähköpostiosoite; • puhelinnumero; • yhteydenpito; • laskutus- ja maksutiedot; • suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset tai kiellot tai muut tiedot; ja • muut asiakkaan antamat tai CRM-järjestelmään lisätyt tiedot (esimerkiksi osoitettu kiinnostus tietyn tyyppisiä palveluita kohtaan);

Suurin osa Asiakastiedoista saadaan suoraan asiakkaalta tai rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää erilaisista tietopalveluista ja julkisista rekistereistä.

Analytiikkatiedot, joita keräämme ja käsittelemme verkkosivujemme käytön yhteydessä sisältävät seuraavia tietoja:
• asiakkaan IP-osoite; • asiakkaan päätelaite ja laitteen tunniste; • käyttöjärjestelmä; • vierailuajankohdat; • URL-reitti sivustolla; • selaintyyppi ja versio; ja • kieliasetukset.

EVÄSTEET JA VERKKOANALYTIIKKA

Kangasalan Automaattivarastot voi käyttää Analytiikkatiedon keräämiseen evästeitä ja muita teknologioita, kun vierailet verkkosivuillamme.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistaa usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottaa kävijöiden palveluiden käyttöä sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan verkkosivujamme ja paremmin palvelemaan asiakkaitamme. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Voit estää evästeiden käytön selaimessasi tai asettaa selaimesi varoittamaan, kun evästeitä yritetään asentaa.

Esimerkiksi seuraavat linkit tarjoavat informaatiota evästeasetusten muuttamisesta suosituimmissa selaimissa:
Safari Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox

Huomaathan, että verkkosivumme eivät ehkä toimi oikein, mikäli evästeiden käyttö on estetty.

Käytämme verkkosivuillamme Google Analyticsia ja muita verkkoanalytiikkatyökaluja kootaksemme Analytiikkatietoja ja raportteja vierailijoiden verkkosivustomme käytöstä. Saadaksesi lisätietoa Google Analyticsista, vieraile Google Analyticsin verkkosivustolla. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi seuraavan lisäosan: Google Analytics opt-out add-on.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Tarkoitukset

Kangasalan Automaattivarastot käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

Palveluiden tarjoaminen

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme palveluita asiakkaillemme sekä harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme. Henkilötietoja voidaan käyttää sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi asiakasta kohtaan. Mikäli asiakas ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseksi ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Asiakasviestintä ja markkinointi

Voimme käsitellä henkilötietoja ottaaksemme yhteyttä asiakkaisiimme palveluihimme liittyvissä asioissa ja ilmoittaaksemme asiakkaille palveluita koskevista muutoksista, käsitelläksemme ja kerätäksemme asiakaspalautetta sekä markkinoidaksemme palveluitamme.

Vierailija-analytiikka ja trendien tunnistaminen

Voimme käsitellä palveluiden käyttöä koskevia tietoja parantaaksemme palveluidemme laatua esimerkiksi analysoimalla erilaisia palveluiden käyttöön liittyviä trendejä ja kehitystä. Käytämme tähän tarkoitukseen mahdollisuuksiemme mukaan anonymisoitua tai pseudonymisoitua tietoa, josta henkilöitä ei voida tunnistaa.

Käsittelyn oikeudellinen peruste

Käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme sekä luodaksemme ja ylläpitääksemme asiakassuhteita. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, punnitsemme oikeutettuja etujamme suhteessa sinun oikeuteesi yksityisyyteen.

Lisäksi käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme lakisääteiset velvollisuutemme kuten kirjanpitolain meille asettamat dokumentointivelvoitteet.

Joissain tilanteissa saatamme pyytää suostumuksen henkilötietojen käsittelylle. Näissä tapauksissa annettu suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin se on tarpeellista yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.

HENKILÖTIETOJEN KANSAINVÄLISET SIIRROT

Kangasalan Automaattivarastot säilyttää henkilötietojasi pääsääntöisesti Euroopan talousalueella.

Käyttämämme palveluntarjoajat toimivat kuitenkin useilla maantieteellisillä alueilla. Me ja palveluntarjoajamme voimme siirtää henkilötietoja tai saada niihin pääsyn Euroopan talousalueen tai asuinvaltiosi ulkopuolisissa valtioissa.

Tällöin huolehdimme, että henkilötietojesi suojan taso on riittävä niillä alueilla, joilla henkilötietojasi käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirroille Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin palvelutarjoajiemme kanssa solmimillamme Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla tai kulloinkin voimassaolevan EU-komission hyväksymän muun järjestelyn mukaisesti, esimerkiksi Privacy Shield -ohjelman puitteissa.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJARYHMÄT

Emme luovuta henkilötietojasi Kangasalan Automaattivarastot organisaation ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

Jakaminen on tarpeen tämän Tietosuojaselosteen mukaisten käyttötarkoitusten johdosta

Siltä osin kuin kolmansien osapuolten on tarpeen saada pääsy henkilötietoihin palveluiden suorittamiseksi, Kangasalan Automaattivarastot on huolehtinut asianmukaisista sopimuksellisista ja organisatorisista toimenpiteistä varmistaakseen henkilötietojen käsittelyn tapahtuvan yksinomaan tässä Tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamista varten sekä soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Kangasalan Automaattivarastot organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttäminen on kohtuudella tarpeen (i) minkä tahansa soveltuvan lain, sääntelyn, ja/tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen taikka tietoturvaongelman tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi ja tällaisen asian käsittelemiseksi; ja/tai (iii) Kangasalan Automaattivarastot tai asiakkaidemme etujen tai omaisuuden turvaamiseksi taikka turvallisuuden takaamiseksi tai yleisen edun turvaamiseksi lainsäädännön mukaisesti. Mikäli mahdollista, ilmoitamme asiakkaille tällaisesta siirrosta ja käsittelystä.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita tarjoaville valtuutetuille palveluntarjoajille (mukaan lukien tietojen säilytys-, myynti-, markkinointi- ja asiakastukipalveluita tarjoaville alihankkijoillemme). Palveluntarjoajiemme kanssa tekemiimme sopimuksiin sisältyvien sitoumusten mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat noudattamaan vähintään tämän Tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja. Muistathan, että luovuttaessasi henkilötietojasi suoraan kolmannelle osapuolelle esimerkiksi sivustollamme olevan linkin kautta, henkilötietojen käsittely perustuu tavallisesti kyseisen kolmannen osapuolen omaan dokumentaatioon ja standardeihin.

Nimenomaisella suostumuksella

Voimme luovuttaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä silloin, kun meillä on siihen asiakkaan nimenomainen suostumus. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa.

Muista oikeutetuista syistä

Mikäli Kangasalan Automaattivarastot on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme luovuttaa henkilötietoja kyseisessä yrityskaupassa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tällöin kuitenkin kaikkien henkilötietojen pysymisen luottamuksellisina. Tässä tapauksessa kerromme siirrosta niin pian kuin on kohtuullisesti katsoen mahdollista asiakkaille, joiden henkilötietoja siirto koskee tai joiden henkilötietojen käsittelyyn soveltuu eri tietosuojaseloste.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Kangasalan Automaattivarastot käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen niitä käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

YHTEYDENOTOT

Kaikissa tietosuojaa koskevissa kysymyksissä ja oikeuksiesi käyttämiseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse. Yhteystiedot löydät tämän Tietosuojaselosteen alusta.